Соціал-демократична концепція держави та влади
Соціал-демократична концепція держави та влади
Страница 10

Сучасному Українському суспільству не вистачає саме такої зваженої і тверезої ідеології. Але чи не дивно, що за невелику кількість років Україна перетворилася з надто заідеологізованого в цілком безідейне суспільство? За цілком резонними висловленнями про необхідність вироблення суспільної ідеології криється якась подвійність. При цьому автор робить вид, що не розуміє цього. Якщо мається на увазі ідеологія в старому “ідеологічному” змісті цього слова (що сам автор активно заперечує), то її головним питанням є питання про тім, хто винуватий у злидарському існуванні народу і як його виловити і покарати. Якщо, навпаки, мова йде про ідеологію в цивілізованому змісті цього слова, то виникає інше питання — чи може така ідеологія, тобто суспільна теорія БУТИ ДІЙСНО МАСОВОЇ? Тобто чи здатний полтавський селянин відірватися від своєї худоби і приділити якусь частину свого часу вивченню спадщини Бернштейна і декларації Шредера-Блера. А чому б і ні, якщо він, цей селянин, захоче бути свідомим соціал-демократом? Таким чином, неважко зробити висновок: соціал-демократія — це такий суспільний лад, коли при владі коштують саме соціал-демократи, про що середній виборець зрештою міг догадатися із самого початку і проти чого, швидше за все, не буде заперечувати.

Список використаної літератури:

1. Політологія: курс лекцій навч. посібник / І. С. Дзюбко, В. Ф. Панібудьласка, Ю. С. Шемщученко. – К.: Вища шк., 1993

2. Політологія / за ред. акад. Української академії політичних наук, проф., д-ра іст. Наук О. І. Семківа. – Львів: Світ, 1994

3. С. Релей, С. Рутар Основи Політології: лекції для студентів негуманітарних вузів. – Львів: інст. Українознавства НАН України, 1997

Страницы: 6 7 8 9 10 

БРОМИНДИГО , синий кубовый краситель, производное индиго. Прочнее и ярче последнего. Применяется для крашения и печати хлопчатобумажных и вискозных тканей.

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ , расстояние от опорной плоскости до наиболее низко расположенного элемента конструкции транспортных, дорожно-строительных, сельскохозяйственных и других машин (напр., у советских легковых автомобилей 170-210 мм). Нерекомендуемое название дорожного просвета - клиренс.

РАВЕЛЬ (Ravel) Морис (1875-1937) , французский композитор. Его творческие открытия в области музыкального языка (гармонии, ритма, оркестровки и др.) способствовали развитию новых стилистических течений в музыке 20 в. Опера "Испанский час" (1907), опера-балет "Дитя и волшебство" (1925); балет "Дафнис и Хлоя" (1912); "Испанская рапсодия" (1907), "Болеро" (1928) для оркестра, концертная фантазия "Цыганка" для скрипки с фортепьяно (1924), фортепьянные пьесы, в т. ч. "Игра воды" (1901), цикл "Отражения" (1905) и др. Оркестровал "Картинки с выставки" М. П. Мусоргского (1922).Copyright © 2022 www.politicaledu.ru