Соціал-демократична концепція держави та влади
Соціал-демократична концепція держави та влади
Страница 10

Сучасному Українському суспільству не вистачає саме такої зваженої і тверезої ідеології. Але чи не дивно, що за невелику кількість років Україна перетворилася з надто заідеологізованого в цілком безідейне суспільство? За цілком резонними висловленнями про необхідність вироблення суспільної ідеології криється якась подвійність. При цьому автор робить вид, що не розуміє цього. Якщо мається на увазі ідеологія в старому “ідеологічному” змісті цього слова (що сам автор активно заперечує), то її головним питанням є питання про тім, хто винуватий у злидарському існуванні народу і як його виловити і покарати. Якщо, навпаки, мова йде про ідеологію в цивілізованому змісті цього слова, то виникає інше питання — чи може така ідеологія, тобто суспільна теорія БУТИ ДІЙСНО МАСОВОЇ? Тобто чи здатний полтавський селянин відірватися від своєї худоби і приділити якусь частину свого часу вивченню спадщини Бернштейна і декларації Шредера-Блера. А чому б і ні, якщо він, цей селянин, захоче бути свідомим соціал-демократом? Таким чином, неважко зробити висновок: соціал-демократія — це такий суспільний лад, коли при владі коштують саме соціал-демократи, про що середній виборець зрештою міг догадатися із самого початку і проти чого, швидше за все, не буде заперечувати.

Список використаної літератури:

1. Політологія: курс лекцій навч. посібник / І. С. Дзюбко, В. Ф. Панібудьласка, Ю. С. Шемщученко. – К.: Вища шк., 1993

2. Політологія / за ред. акад. Української академії політичних наук, проф., д-ра іст. Наук О. І. Семківа. – Львів: Світ, 1994

3. С. Релей, С. Рутар Основи Політології: лекції для студентів негуманітарних вузів. – Львів: інст. Українознавства НАН України, 1997

Страницы: 6 7 8 9 10 

СЯНЬЧИ , в китайской мифологии чудесный водоем, в котором омывается восходящее солнце, или 10 солнц - сыновей Си-хэ.

ЗЕМГАЛЫ (земигола) , древнее латышское племя в средней части Латвии, в бассейне р. Лиелупе. В 13 в. вели упорную борьбу с крестоносцами, к 1290 попали под власть Ливонского ордена. Впоследствии, слившись с другими латышскими племенами, вошли в состав латышского народа.

ШКАПОВСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ нефтяное , в Российской Федерации, Башкирия (Волго-Уральская нефтегазоносная провинция). Открыто в 1953. Залежи на глубине 1,6-2,1 км. Начальный дебит скважин 5-180 т/сут. Плотность нефти 0,81-0,99 г/см3, содержание S 0,80-3,80%. Центр добычи - г. Белебей.Copyright © 2021 www.politicaledu.ru